První prokazatelnou zmínkou o léčebném baňkování jsou lékařské pečetě zhotovené asi v roce 3 300 př.n.l v Mezopotámii. Baňkování také detailně popisuje i Hippokrates.
 
Provádíme baňkování suché tzv.detoxikační, kdy se postupným přisáváním a následným odsátím aktivují oblasti v celé úrovni zad.Postupně projdeme všechny důležité reflexní zóny. Tím napomůžeme k uvolnění a detoxikaci celého organismu a především k aktivaci a správné funkci vnitřních orgánů.
 
*         Každý vnitřní orgán má přiřazenou kožní a podkožní oblast na zádech,mluvíme o reflexních zónách.Tím se vlastně stávají naše záda jakýmsi zrcadlem stavu našich vnitřních orgánů, ale také psychiky. Baňky jsou buď ,,suché“, ty se sázejí na neporušenou pokožku, nebo ,,mokré“ čili ,,krvavé“, kdy se před přisazením pokožka nasekne.Tuto druhou metodu neprovádíme.
*         Při onemocnění vnitřních orgánů se na zádech v oblasti příčné segmentace vytvářejí citlivá místa tzv.spoušťové body.Jsou dobře hmatatelné, citlivé a zatvrdlé-odborně gelosy.Jde o nahromadění škodlivin pod kůži, ale i hlouběji ve svalech.Vznik těchto míst je ovlivněn zevnitř, a tak i jejich léčení (BANKOVÁNÍ) lze ovlivnit pravou příčinu uvnitř těla.
*         Lze provádět i masáž baňkami, kdy se s přisátou baňkou pohybuje a prokrvují se veškeré vrstvy podkoží a kůže.
*         Dále je možné napomoci při klasické masáži tím, že nakonec přiložíme baňky na 10-20 min. na místa nejvíce bolestivá, kdy se tímto zvyšuje účinek masáže, nebo se pouze aktivují jednotlivé akupresurní body.
*         Baňky jsou skleněné či plastové kulovité nádobky různých velikostí.
*         Dočasným efektem bańkování je popraskání drobných vlásečnic a vytvoření krevních podlitin, které se v průběhu několika dní vstřebávají. Modřinky jsou důsledkem správně provedené metody, tam kde se vytvoří, nalézá se ložisko problému nebo ztvrdlina.
 
,,Kde jsou v zádech bolesti, tam se baňkuje“ (Kuning vom Odenwalde)